¡p1ɹoʍ ǝɥʇ uı ʇɐɥʍ

Discussion in 'UPS Discussions' started by Joopster, Mar 15, 2008.

 1. Joopster

  Joopster Boxline Sorter

  ¡op oʇ ʇɐɥʍ ɐǝpı ou ǝʌɐɥ ı .spɹɐʍʞɔɐq puɐ uʍop ǝpısdn ǝdʎʇ ʎ1uo uɐɔ ı 'ɹǝʇndɯoɔ ʎɯ ɥʇıʍ buoɹʍ sı buıɥʇǝɯos
   
 2. Fnix

  Fnix Active Member

  I didnt know you spoke Russian.

  автоматически переносит вас на первую из найденных страниц.
   
 3. Big Babooba

  Big Babooba Well-Known Member

  OMG! It's too early in the morning. Drink 2 shots of vodka, pour another on your keyboard and call me in the morning.:happy-very:
   
 4. trplnkl

  trplnkl 555

  There is an old cowboy saying' When you find yourself in :censored2:, the first thing to do is stop diggin'"
   
 5. dilligaf

  dilligaf IN VINO VERITAS

  :please::rofl::dont_know:OMG it's way to early, I haven't even started drinking yet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 6. Joopster

  Joopster Boxline Sorter

  .11ǝʍ ǝʇınb sıɥʇ pɐǝɹ oʇ ǝ1qɐ ǝq p1noɥs ʎǝɥʇ 'spɹɐʍʞɔɐq puɐ uʍop ǝpısdn sı sǝop ʇuǝɯǝbɐuɐɯ buıɥʇʎɹǝʌǝ ǝɔuıs .ʇuıod sıɥʇ ʇɐ ʇɐɥʇ op oʇ ʎddɐɥ uɐɥʇ ǝɹoɯ ǝq p1noʍ ı 'ɯɐǝʇ ʇuǝɯǝbɐuɐɯ ɹno oʇ pǝʇɐɔıunɯɯoɔ pǝǝu sɹǝsdn noʎ buıɥʇʎuɐ sı ǝɹǝɥʇ ɟı
   
 7. Anonymous dd

  Anonymous dd Guest

  ʇno noʎ pǝɹnƃıɟ ı
   
 8. Anonymous dd

  Anonymous dd Guest

  ʇno ʇı pǝɹnƃıɟ sɐɥ ʎpoqou ǝʌǝılǝq ʇuɐɔ ı 'ʇno noʎ pǝɹnƃıɟ ı
   
 9. bad company

  bad company semi-pro

  .ɹǝʌo ǝɯɐb .1ɐǝp bıq 'uʍop ǝpısdn ǝdʎʇ uɐɔ ı .ʍoʍ
   
 10. DeputyDip

  DeputyDip Backwoods Hillbilly

  Should've got a DELL, Dude.
   
 11. atatbl

  atatbl Active Member

  PWNT!
   
 12. PassYouBy

  PassYouBy Unknown Acrobat

  ¡punoɹɐ pɹɐoqʎǝʞ ʎɯ ƃuıuɹnʇ ɟo pǝɹıʇ ɯ,ı
   
 13. local804

  local804 Well-Known Member

 14. rocket man

  rocket man Well-Known Member

  si ya ola